1 مطلب پیدا شد
  • برگزاری دوره های آموزشی با همکاری مرکز آموزش جامعه حسابداران رسمی ایران

    با همکاری مرکز آموزش جامعه حسابداران رسمی ایران، دوره های آموزشی مروری بر استانداردهای حسابرسی 315 و 330 و حسابرسی مبتنی بر ریسک و همچنین مروری بر استانداردهای حسابرسی گزارشگری در تاریخ های 15 و 16 اسفندماه به مدت 16 ساعت با حضور شرکاء و مدیران موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت و برخی موسسات حسابرسی در محل شعبه مشهد موسسه دایارهیافت برگزار شد. ...

    15:37 | 27 اسفند 1397 | آموزش ادامه مطلب