3 مطلب پیدا شد
 • احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۷كل كشور

  تبصره -۲بند (ب)- شركتهای در حال واگذاری در سال ،۱۳۹۷مشمول حكم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) میباشند. تبصره -5بند (ل) - اوراق و اسناد این تبصره مشمول مالیات نمی شود. ...

  12:06 | 28 فروردین 1397 | تغییرات در قوانین و مقررات ادامه مطلب

 • مقایسه حداقل حقوق ماهانه ایران - سنوات 1380 تا 1397

  حداقل حقوق ماهانه کارگران از سال 1380 تا 1397 در جدول زیر ارائه شده است. بیشترین افزایش حقوق مربوط به سال های 1392 و 1393 با 25 درصد افزایش و کمترین میزان افزایش نیز مربوط به سال 1390 با 9 درصدر افزایش می باشد. ...

  15:41 | 11 فروردین 1397 | تغییرات در قوانین و مقررات ادامه مطلب

 • تهیه‌ی دستورالعمل مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم

  رییس کل بانک مرکزی از تهیه‌ی دستورالعمل مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم خبر داد و گفت: این دستورالعمل در جلسه‌ی این هفته‌ی شورای پول و اعتبار مطرح و در صورت تصویب به بانک ها ابلاغ می‌شود. ...

  16:14 | 28 خرداد 1396 | تغییرات در قوانین و مقررات ادامه مطلب