2 مطلب پیدا شد
  • همکاری دایا رهیافت در تدوین گزارش کسب و کار 2019

    بانک جهانی به روال همه ساله کتاب گزارش جهانی کسب و کار سال 2019 را به نام (World Doing Business 2019) منتشر کرده است. این گزارش که در تارنمای بانک جهانی قابل دسترس است رتبه جهانی ایران را 127 اعلام نموده است. ...

    11:55 | 21 آبان 1398 | اخبار موسسه ادامه مطلب

  • همکاری دایا رهیافت در تدوین گزارش کسب و کار 2019

    بانک جهانی به روال همه ساله کتاب گزارش جهانی کسب و کار سال 2019 را به نام (World Doing Business 2019) منتشر کرده است. این گزارش که در تارنمای بانک جهانی قابل دسترس است رتبه جهانی ایران را 127 اعلام نموده است. ...

    11:55 | 21 آبان 1398 | تحقیق و توسعه ادامه مطلب