عید سعید فطر مبارک

01:11 | 15 خرداد 1398
عید صیام آمد و ماه صیام رفت
لطف تمام آمد و فیض تمام رفت

شد عید فطر و لطف خدا باز تازه شد
گرد غم گناه ز جان عوام رفت

عید سعید فطر بر شما همکاران گرامی و خانواده های محترم مبارک و خجسته باد.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت (حسابداران رسمی)  
پیوند مستقیم