کسب گواهی سطح یک مالی و بیمه از مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران

09:52 | 27 آبان 1397
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت بعنوان اولین و تنها موسسه حسابرسی در سطح کشور موفق به دریافت گواهی سطح یک مالی و بیمه از مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران گردید. ضمن تبریک کسب این افتخار به کلیه اعضای خانواده بزرگ دایارهیافت که بدون تلاشهای بی وقفه آنان کسب این افتخار مقدور نبود، از زحمات دلسوزانه و پیگیریهای سرکار خانم ها بذرافشان و حقیقی طلب و جناب آقایان زارعی و تاتاری تقدیر و تشکر می گردد.
پیوند مستقیم