7 مطلب پیدا شد
 • همکاری دایا رهیافت در تدوین گزارش کسب و کار 2019

  بانک جهانی به روال همه ساله کتاب گزارش جهانی کسب و کار سال 2019 را به نام (World Doing Business 2019) منتشر کرده است. این گزارش که در تارنمای بانک جهانی قابل دسترس است رتبه جهانی ایران را 127 اعلام نموده است. ...

  11:55 | 21 آبان 1398 | تحقیق و توسعه ادامه مطلب

 • فناوری زنجیره بلوکی (Block Chain) و پتانسیل آن در امور مالیاتی

  جهت دانلود فایل به ادامه مطلب مراجعه فرمایید. ...

  21:56 | 1 فروردین 1398 | تحقیق و توسعه ادامه مطلب

 • نگرشی جدید به اهداف، دامنه و فرآیند اجرای حسابرسی عملکرد

  دکتر محمد علی باقرپور ولاشانی، مصطفی جهانبانی و سمیه ظفرزاده چکیده پیشرفت های تكنولوژیكی، افزایش رقابت و الزام به پاسخگویی در خصوص عملكرد، بقای سازمان های امروزی را در گرو بهبود مستمر عملكرد و افزایش كارایی و اثربخشی قرار داده است. از این رو، بهره مندی از حسابرسی عملكرد، به عنوان یك ضرورت در سازمانها مطرح شده است. ...

  09:33 | 21 خرداد 1397 | تحقیق و توسعه ادامه مطلب

 • ارائه مدلی تجربی برای پیاده سازی و بکارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در ایران

  محمدعلی باقرپور ولاشانی , مصطفی جهانبانی , سمیّه ظفرزاده چکیده نقش و رویکرد حسابرسی داخلی به طور شگفت انگیزی در طی سال های گذشته تغییر نموده به نحوی که در حال حاضر انتظار می رود حسابرسان داخلی علاوه بر ارزش آفرینی از طریق اطمینان بخشی و مشاوره در مدیریت ریسک، کنترل داخلی و حاکمیت شرکتی به مدیریت در ارزیابی کارایی و اثربخشی عملیاتی، بررسی بازده سرمایه گذاری های مالی و ارائه دانش مربوط به فعالیتهای تجاری کمک نمایند. ...

  13:43 | 5 خرداد 1397 | تحقیق و توسعه ادامه مطلب

 • ارزش آفرینی حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک

  محمدعلی باقرپور ولاشانی , مصطفی جهانبانی , سمیّه ظفرزاده چکیده نقش و رویکرد حسابرسی داخلی به طور شگفت انگیزی در طی سال های گذشته تغییر نموده به نحوی که در حال حاضر انتظارمی رود حسابرسان داخلی علاوه بر ارزش آفرینی از طریق اطمینان بخشی و مشاوره در مدیریت ریسک، کنترل داخلی و حاکمیت شرکتی به مدیریت در ارزیابی کارایی و اثربخشی عملیاتی، بررسی بازده سرمایه گذاری های مالی و ارائه دانش مربوط به فعالیتهای تجاری کمک نمایند. ...

  17:35 | 6 اردیبهشت 1397 | تحقیق و توسعه ادامه مطلب

 • حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک بعنوان ابزاری مدرن در خدمت مدیریت ریسک

  مصطفی جهانبانی , محمدعلی باقرپور ولاشانی چکیده حسابرسی داخلی نقش مهمی در کارائی و اثربخشی سیستم کنترل داخلی سازمانها ایفا می نماید . حسابرسی داخلی باید اطلاعات صحیحی را در رابطه با اثربخشی مدیریت ریسک و کنترلهای داخلی شامل پیروی از قوانین و مقررات سازمانی به مدیریت ارائه نماید. ...

  18:26 | 7 اسفند 1396 | تحقیق و توسعه ادامه مطلب

 • انواع سواد از نظر یونسکو

  بر اساس تعریف یونسکو شخص با سواد فردی است که  دارای پارامتر های زیر باشد. ...

  11:36 | 15 آبان 1395 | تحقیق و توسعه ادامه مطلب