تحقیق و توسعه


موسسه دایارهیافت از فروردین ماه سال  1388  به منظور پاسخگويي به نيازهاي جديد، اقدام به فعال نمودن بخش تحقیق و توسعه نموده است. اين بخش به شناسايي نيازهاي جديد حرفه حسابداري و حسابرسي و ارائه راهکارهای عملی جهت رفع آن ها با بالاترين كيفيت می‏پردازد. همچنین، مطالعه و بررسی مفاهیم و مبانی نظری موضوعات جدید حرفه، طراحی، مدلسازی و اجرائی کردن پروژه­های تحقیقاتی و انتشار مقالات و سایر فعالیت های تحقیقاتی-کاربردی از فعالیت‏های آن می‏باشد. عمده‏ ترین فعالیت های گروه عبارتند از:
 • تهيه و تدوين دستورالعمل حسابرسي داخلي مبتني بر ريسك
 • طراحي مدل هزينه‏ يابي بر مبناي فعاليت (ABC)
 • طراحي مدل استقرار و بکارگیری سيستم حسابرسي مستمر
 • تهيه و تدوين دستورالعمل حسابرسي عملياتي
 • طراحی نظام حسابداری تعهدی و مدیریت استقرار آن (در سازمان‏های عمومی)
 • تهیه و تدوین چارچوب گزارشگری مسئولیت اجتماعی
 • حسابرسی مسئولیت اجتماعی
 • طراحی و تهیه نرم افزار مستند سازی فرایند ها
 • حسابرسی فرآیند
 • حسابرسی بهای تمام شده
 • بودجه ریزی عملیاتی
 • حسابرسی تقلب
در محيط رقابتي فعاليت‏هاي اقتصادي، مديران به دنبال استفاده از بهترين راهكارهاي ممكن در انجام فعاليت‏هاي خود هستند. با توجه به اهميت دو چندان موضوعات حوزه مالي، مديران به دنبال استفاده از خدمات مشاوران با تجربه در زمينه هايي مانند مديريت ريسك، مديريت منابع سازماني و... مي‏باشند. در حال حاضر، موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دایارهيافت با استفاده از دانش روز دنيا و بكارگيري نيروهاي متخصص اقدام به ارائه خدمات نوین و انجام پروژه‏های تحقیقاتی و مطالعاتی در زمينه‏ های مختلف مي‏نمايد.
 • فعالیت‏های مرتبط با سازماندهی موسسه(درون سازمانی)
 • نظامنامه کنترل کیفیت برای موسسه
 • تدوین نظامنامه پذیرش کار جدید و تداوم کار با مشتری
 • تدوین نظامنامه تقسیم کار و تخصیص نیرو
 • تدوین نظامنامه تدوین بودجه زمانی مبتنی بر ریسک در حسابرسی صورت‏های مالی
 • تدوین نظامنامه بهای تمام شده
 • مستند سازی فرآیند‏های موسسه
 
پیوند مستقیم