خط مشی و ساختار سازمانی


خط مشی اساسی موسسه ارائه خدمات باکیفیت به مشتریان به منظور ایجاد ارزش افزوده برای آنها می‌باشد. همچنین، از اهداف اصلی موسسه، تأمین نیازهای مشتریان در کلیه زمینه‌های فعالیت است. به منظور تحقق این اهداف ساختار سازمانی موسسه بشکل زیر طراحی شده است:

برای دسترسی به ساختار سازمانی موسسه لطفا اینجا کلیک کنید
پیوند مستقیم